СТРОЙОВА

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Строї та управління ними

1. Стрій – визначене Правильником Строю та Впоряду Організації Українських Скаутів ОУС (далі – Правильник, в Організаці) розміщення скаутів, для їх спільних дій у пішому порядку.

2. Шеренга – стрій, у якому скаути розміщені один біля одного на одній лінії.

3. Фланг – правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються.

4. Фронт – бік строю, до якого скаути повернені обличчям,.

5. Тильний бік строю – бік, протилежний фронту.

6. Інтервал – відстань по фронту між скаутами

7. Дистанція – відстань у глибину між скаутами

8. Ширина строю – відстань між флангами.

9. Глибина строю – відстань від першої шеренги (скаутами, що стоїть попереду) до останньої шеренги (скаута,що стоїть позаду.

10. Ряд – два скаута, що стоять у двошеренговому строю один за одним.

2. Обов’язки перед шикуванням і в строю.

– перевіряти своє однострій та спорядження, охайно заправити його, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати другові усувати помічені недоліки;

-знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні;

– під час руху та шикуванні, зберігати рівняння, інтервал і дистанцію;

– не виходити із строю без дозволу;

3. Стройові прийоми .

3.1 Стройове положення.

1. Стройове положення приймається за командою “СТРУНКО”.

За цією командою слід триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт втягти; плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до негайної дії.

2. Стройове положення на місці приймається без команди під час віддання й отримання наказу, звітування, виконання Державного Гімну України, а також під час скаутського вітання й подання команд.

3. За командою “СПОЧИНЬ” слід послабити в коліні праву або ліву ногу, але не можно зрушувати з місця, треба бути уважним і не розмовляти.

4. За командою “ЗАПРАВИТИСЬ”, не залишаючи свого місця в строю, потрібно поправити зброю, обмундирування та спорядження; у разі потреби вийти із строю – звернутися за дозволом до функційного (патрульного, асистента дружинового, Дружинового, коменданта Стягу, коменданта Округи і вище);

5. Перед командою “ЗАПРАВИТИСЬ” подається команда “СПОЧИНЬ”.

6. Для зняття головних уборів подається команда “Головні убори (головний убір) – ЗНЯТИ”, а для надівання – “Головні убори (головний убір) – ОДЯГНУТИ”. У разі потреби поодинокі скаути знімають і надівають головні убори без команди.

7. Знятий головний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці кокардою(лілеєю) вперед.

3. 2 Повороти на місці

1. Повороти на місці виконуються за командами: “Право-РУЧ”, “Півоберта право-РУЧ”, “Ліво-РУЧ”, “Півоберта ліво-РУЧ”, “Кру-ГОМ”.

2. Повороти виконуються за командами: “Кру-ГОМ” – на півкола,”Ліво-РУЧ” – на чверть кола, “Півоберта ліво-РУЧ” – на одну восьму кола і проводяться в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; “Право-РУЧ” і “Півоберта право-РУЧ” – у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку. Повороти виконуються на два рахунки: на “раз” військовослуж-
бовці повертаються у визначений бік, зберігаючи правильне положення корпусу та не згинаючи ніг у колінах, переносять вагу тіла на ногу, що попереду, на “два” – найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.

3.3 Рух

1. Рух здійснюється кроком або бігом. Нормальна швидкість руху кроком – 110 – 120 кроків за хвилину.

2. Довжина кроку – 70 – 80 сантиметрів. Нормальна швидкість руху бігом – 160 – 180 кроків за хвилину. Довжина кроку – 80 – 90 сантиметрів. Крок буває стройовий і похідний.

3. Стройовий крок застосовується під час проходження підрозділів урочистим маршем; при виконанні ними скаутського вітання під час руху; при підході скаута до функційного та відході від нього; при виході із строю та поверненні на місце, а також під час занять із стройової підготовки.

4. Похідний крок застосовується в усіх інших випадках. Рух стройовим кроком починається за командою “Стройовим кроком – РУШ”, а рух похідним кроком – за командою “Кроком -РУШ”.

5. За підготовчою командою слід подати корпус трохи вперед, перенести вагу тіла більше на праву ногу, із збереженням стійкості; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком. Під час руху стройовим кроком (малюнок 3) ногу з витягнутимуперед носком винести на висоту 15-20 сантиметрів від землі та поставити її твердо на всю стопу, піднімаючи водночас другу ногу. Руками, починаючи від плеча, здійснювати рух біля тулуба: вперед – руки згинаються в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пояса на ширину долоні й на відстані долоні від тулуба до рівня ліктя; назад – до упору в плечовому суглобі. Пальці рук напівзігнуті.

6. Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо, дивитися вперед.

7. Під час руху похідним кроком ногу виносити вільно, не відтягуючи носка, і ставити її на землю, як під час звичайної ходьби; руками здійснювати вільні рухи біля тулуба.

8. Під час руху похідним кроком за командою “СТРУНКО” слід перейти на стройовий крок, а за командою “СПОЧИНЬ” – на похідний крок.

Позначення кроку на місці здійснюється за командою “На місці, кроком – РУШ” (під час руху – “НА МІСЦІ”).

За цією командою крок слід позначати підніманням та опусканням ніг, причому ногу піднімати на 15-20 сантиметрів від землі й ставити її на землю від передньої частини стопи на всю підошву; руками здійснювати рухи в такт кроку. За командою “ПРЯМО”, яка подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю, зробити правою ногою ще один крок на місці і з лівої ноги почати рух повним кроком.

9. Для припинення руху подасться команда, наприклад: “Друг Рома – СТІЙ”. За виконавчою командою, яка подається одночасно з поставленням правої або лівої ноги на землю, слід зробити ще один крок і, приставивши ногу, прийняти стройове положення.

3.4 Повороти під час руху

1. Повороти під час руху кроком виконуються за командами: “Право-РУЧ”, “Ліво-РУЧ”, “Кругом – РУШ”.

2. Для повороту праворуч виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою лівою ногою слід зробити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку. Для повороту ліворуч виконавча команда подасться одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою правою ногою слід зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

3. Для повороту кругом виконавча команда подається одночасно з поставленням правої ноги на землю. За цією командою зробити ще один крок лівою ногою (на рахунок “раз”), витягти праву ногу на півкроку вперед, трохи ліворуч і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (на рахунок “два”), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямку (на рахунок “три”). Під час поворотів рух руками здійснюється у такт кроку.

Розділ II

ВИКОНАННЯ СКАУТСЬКОГО ВІТАННЯ, ЗВІТУВАННЯ, ВИХІД ІЗ СТРОЮ, ПОВЕРНЕННЯ У СТРІЙ ТА ПІДХІД ДО ФУНКЦІЙНОГО, ЗВІТУВАННЯ.

1. Виконання скаутського вітання

1. Усі скаути зобов’язані під час зустрічі (обгону) вітати один одного, суворо додержуючись правил. Скаути вітають старших першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.

2. Скаутське вітання виконується чітко й бадьоро, з точним додержанням правил стройового положення та руху.

3. При рукостисканні скаути вітаються лівою рукою, правою салютують під кутом 45 градусів, згинаючи мізинець та великий палець, залишуючи три середніх пальці.

2. Звітування.

1. Патрульний (або чоловий у відсутності патрульного) (для патруля), Дружиновий (у випадку Дружини) або інший функційний подає команду “СТРУНКО, рівняння – ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)“, і звітує функційному( в даному випадку хто приймає звіт). Наприклад: “Друг Роман: Патруль (або Дружина, Стяг, Округа. назва ) вишикувано. В наявності (вказати кількість) осіб, (вказати кількість) відсутні. Звітував патрульний інший функційний) (вказати імя та прізвище).

2.2 Звітування патруля

Патрульний- Шикуйсь!

Скаути встають в стрій. Виголошують девіз патруля та кожен патруль вишиковується.

Патрульний: Патруль шикуйсь!

Всі вишиковуються…

Патрульний: “СТРУНКО, рівняння – ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)”

Всі стоять в позиції “Струнко”

Патрульний: Наш патруль…

Всі учасники патруля виголошують назву патруля

Патрульний: Наш девіз…

Всі учасники патруля виголошують девіз патруля

Асистент Дружинового який приймає звіт салютує патрульному певного патруля… Патрульний складає звіт:

Патрульний:  Звітую! Патруль (назва) вишикуваний… Звітував патрульний патруля (назва) і вказатиімя та прізвище

Асистент Дружинового: Звіт прийнятий!

Асистент Дружинового підходить до Дружинового…

Асистент Дружинового: Звітую! (Вказати справу…)

Дружиновий- Струнко!

Дружиновий- До Молитви!

Скаути стоять випрямлено

Скаути промовляють молитву… (Це або молитва Отче Наш або Скаутська молитва).

Після молитви:

Патрульний- Скаутське Вітання! Готуйсь!

Салютують

Всі у відповідь: Готуйсь!

Салютують

Патрульний- Розхід

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: